TRƯƠNG THỊ THANH TÂM


Tiếng Khen Cũng Đủ Bồi Hồi Trong Tim 
  
Sương nay đã phủ mái đầu 
Mắt môi cũng kẽ vết sầu hằn sâu 
Thời gian ai giữ được đâu 
Nên hoài nuối tiếc năm nào thanh xuân 
 
Soi gương nhìn kỷ thật lâu 
Mắt khoen, tóc bạc còn đâu má hồng 
Đời còn có những long đong 
Điểm trang chi nữa, vui không hỡi người?
 
Đếm đong được mấy khi cười 
Tạo duyên chút sắc, đếm thời gian trôi 
Em cười, em nói với tôi 
Tóc phai chị nhuộm, cho tươi sắc hồng 
 
Nghe xong cảm thấy bâng khuâng 
Hay là cứ thế, vui lòng em tôi 
Dẫu sao...thôi cũng một đời 
Tiếng khen cũng đủ ...bồi hồi trong tim 


 
  Trở lại chuyên mục của : Trương Thị Thanh Tâm