VIÊN HƯỚNG


Khánh Nhật Sư Thúc GIỚI ĐỨC

Vắt máu tim, tình rơi thành con chữ,
Dốc cạn lòng, ngôn ngữ hóa kỳ hương.
Thiền sư về ngự trên đỉnh Huyền sương,
Giọt tâm rớt vượt trùng dương hóa độ.

Rồi một ngày từ phương xa hạnh ngộ
Hồng hoang phơi hiển lộ nét môi cười
Nhật nguyệt xưa bừng vỡ gót chân người
Từng khoảnh khắc rạng ngời chân diện mục
2016
 
Kính Dâng SƯ THÚC
Nhập Thất 3 Năm


Sư trở về hào sảng đỉnh thi ca
Âm cuộc lữ vượt ngân hà độc ẩm.
Ai thảng thốt bên tiền thân lạ lẫm
Chốn vô cùng còn chiếc bóng lặng câm!

Sư trở về trên đỉnh Thượng xa xăm
Nghe trời đất vọng thầm con trăng cũ.
Thâm cốc ơi! Khi rừng thiêng say ngủ
Có một người trú ngụ cõi hư không.

Một Vầng Trăng
(Kính dâng Sư Thúc - Cảm xúc khi con nhìn
chư Tăng trì bình khất thực dưới mưa)


Bước chân nào còn đồng vọng âm vang
Nơi phố cổ, không - thời - gian đứng lại
Mưa tơi bời, gió trêu thân tứ đại
Người mỉm cười, mây nước một màu thôi!

Nay trở về đứng trên đỉnh Không ngôi
Ôm ba cõi, vui tà dương đậm nhạt
Những thề bồi, đã tròn tâm Lữ Hạc
Lộng góc trời ngan ngát Một Vầng Trăng!

Ôi, cửa sài! Vằng vặc Vị Sơn Tăng!
 (Melbourne – Australia Ngày 28/12/ 2016)
 
Sinh Nhật
Sư Thúc GIỚI ĐỨC 2019


Rót thời gian vào sát na hiện thực
Am mây Huyền giữa đồi lộng Sơn trăng.
Ôi! Đất trời còn đó Vị chân Tăng!
Tâm vô hạn soi bạt ngàn nhật nguyệt!

Một góc trời, tròn ba năm thánh khiết
Trôi về đâu thơ nhập cuộc lên đường
Thiền sư giờ trên đỉnh Thượng mù sương
Nghe gió hát trong vô thường tự tại. 
Viên Hướng
  Trở lại chuyên mục của : Viên Hướng