VINH HỒ

 

Biết Điều
 

Sống trên đời biết nhiều
Cũng không bằng làm nhiều 
Làm những điều đã biết 
Không vô cảm tự kiêu.

 

Giữa trường đời nghiệt ngã
Chỉ nói mà không làm
Có khác chi hoa giấy
Hữu sắc nhưng vô hương

 

Sống trên đời biết nhiều
Cũng không bằng biết điều (1)
Biết ăn ở đối xử 
Mở rộng lòng thương yêu.

 

Biết "hiếu nghĩa vi tiên" (2)
Nặng hơn những đồng tiền
Biết đủ là hạnh phúc (3)
Tâm tự tại bình yên.

 

Biết bao dung buông bỏ
Không ganh ghét tị hiềm
Biết thiện ác hữu báo (4)
Giữa dòng đời đảo điên

 

Sống trên đời biết nhiều
Cũng không bằng biết điều 
Biết thân là tứ đại (5)
Sẽ về với quạnh hiu.

 

Biết đời là hư huyễn
Càng giữ tâm sáng trong
Biết thị phi nghiệp chướng
Không đáng để bận lòng. (6)

 

Biết đời là phù vân 
Càng tích đức tu thân
Tham lam nguồn cội khổ 
Không giành giựt hại nhân

 

Biết đời là cõi tạm
Hạt bụi bay giữa trời 
Mọi hư danh trần thế 
Cũng chỉ là ảo thôi.

5/7/2019

(1) Mượn ý câu: "Sống trên đời, biết điều vẫn tốt hơn là biết nhiều." nguồn: facebook Tan Nguyên, July, 3 2019.
(2) Mượn 4 chữ trong câu: "Thiên kinh vạn điển, hiếu nghĩa vi tiên" (muôn vạn quyển kinh của Phật Thánh Tiên đều dạy sự hiếu nghĩa làm đầu) của Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, Sấm Giảng Quyển Sáu, 1945 tại Sài Gòn.
(3)Mượn ý câu: “Tri túc chi túc, hà thời túc; tri nhàn chi nhàn, hà thời nhàn.” nghĩa là: Biết đủ là đủ, tức là đủ; biết nhàn là nhàn, tức là nhàn. -Lão Tử (Đạo Đức Kinh).
(4) Mượn ý câu: "Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo" nghĩa là làm thiện có thiện đáp lại, làm ác có ác đáp lại. nguồn: Minh Tâm Bảo Giám, sách cổ.
(5) Mượn danh từ Phật giáo "thân tứ đại" chỉ cái nhục thân bằng xương thịt này, tứ đại là đất, nước, gió, lửa. 
(6) Lời khen tiếng chê chung quanh chỉ là trò chơi. Không có gì đáng để bận tâm, phiền lòng. - HT Thích Thanh Từ - Điều Phục Nhân Tâm).

 
Lời Mẹ

Từ thuở con chào đời
Mẹ bồng bế dưỡng nuôi
Lúc đau đầu sổ mũi
Khi trái gió trở trời
Phải mặc rách nằm lạnh
Chịu ăn đói ngủ ngồi
Mong con lúc hiển đạt
Hiếu kính, chớ khinh người. *


July 23, 2019

*Mượn chữ "khinh" trong câu: “Hãy nghe lời cha đã sanh ra con, Chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu.” -Kinh Cựu Ước - Châm ngôn 23: 22.
 

Vịnh Con Ễnh Ương (1)
 

Tháng chín mưa đầy tràn
Ễnh ương lại oang oang...
Đứng phùng mang trợn mắt 
Rồi lội dọc bơi ngang.
Thích đẩy đưa hào nhoáng
Mê xa hoa điệu đàng.
Chê chàng hiu lấm láp
Ngạo nhái bầu lang bang. (2)

July 26, 2019

(1) Còn gọi là òn ương, loài động vật đặc biệt sống lưỡng cư (vừa dưới nước, vừa trên bờ) con cái hơi to hơn con đực, có thể sống đến 10 năm. Khi mưa tầm tã, ễnh ương ra khỏi hang tìm thức ăn, đẻ trứng và giao phối trong những vũng nước đọng. Thức ăn của chúng là mối, côn trùng.

(2) Ca dao:
Trời mưa cóc nhái chết sầu
Ễnh ương đi cưới, nhái bầu không ưng
Chàng hiu đứng dựa sau lưng
Khều khều móc móc cứ ưng cho rồi. 

 

  Trở lại chuyên mục của : Vinh Hồ