VINH HỒ
(dịch thơ Nguyễn Trãi)

1.Chữ Hán:

暮春即事


2: Phiên âm Hán-Việt:

Mộ Xuân Tức Sự

Nguyễn Trãi
(1380-1442)

Nhàn trung tận nhật bế thư trai,
Môn ngoại toàn vô tục khách lai.
Ðỗ Vũ thanh trung xuân hướng lão,
Nhất đình sơn vũ luyện hoa khai.
 
3.Dịch:
 
Cuối Xuân Tức Cảnh
 
Vinh Hồ

Suốt ngày nhàn nhã khóa phòng văn,
Khách tục không lai vãng đến gần.
Trong tiếng cuốc kêu xuân đã muộn,
Đầy sân mưa bụi nở hoa xoan.
 

 
  Trở lại chuyên mục của : Vinh Hồ