Dốc Lết*
 
Vinh Hồ
 
 Trước mặt, trời biển biếc
Bàn tay sóng sáng chiều
Vỗ về trên cát mịn
Phi lao hòa nhạc yêu.
 
Sau lưng, đồi cát trắng
Bàn tay gió sáng chiều
Tạo muôn hình nghìn vẻ
Dốc Lết đẹp như thêu.
 
2/12/14

* Dốc Lết hay Dốc Lếch (địa danh) : Thắng cảnh VN thuộc xã Ninh Hải, Quận Ninh Hòa (nay gọi là Thị Xã), Tỉnh Khánh Hòa (BBT. chú thích).
Xứ Ninh**
 
Vinh Hồ

 
Xứ Ninh non nước hiền hòa,
Người quê Ninh sống thật thà dễ thương.
Xứ Ninh quê của trầm hương,
Bức tranh thủy mạc vấn vương tình người.
Dù cho bão dập sóng dồi,
Người quê Ninh vẫn giữ lời nước non.
Dù cho đá lở non mòn,
Tình quê Ninh vẫn sắt son một lòng.
Sông Dinh còn chảy còn trong,
Vọng Phu còn đứng còn mong người về.
Dù cho cách trở sơn khê,
Người quê Ninh chẳng quên quê hương mình.

** Ninh Hòa/Khánh Hòa

 
 
  Trở lại chuyên mục của : Vinh Hồ