VÕ CHÂN CỬU

Hoa Móng Cọp
 
Chiều tím hoa móng cọp
Tiền kiếp nào hóa thân
Mắt xanh ngày mới chớp
Đêm xa đã về gần
 
Chiều tím hoa móng cọp
Anh tìm em. Âm thầm
 

 
Thơ Sáu Chín

 
Bài thơ nào hay sáu câu
Chảy qua chảy qua chân cầu
Hỗn độn như không ngọn gió
Vô hình bóng sương móc câu
 
Em đi chiều hoa nở hết
Một nguồn sóng đã lặn sâu
Nhớ chi tiếng trùng mây đục
Nhớ ai lá xếp thanh sầu
 
Cho thành vần gieo chín câu
 
 
 

Đại Lào
 
Anh tìm em trong hư vô
Gió tắt màn hình khua nhẹ
Cát soi thêm màu nước khẽ
Ngân nga trăng chửa xuống hồ
 
Anh tìm em trong hư vô
Sao như sương chẳng sang bờ
 
  Trở lại chuyên mục của : Võ Chân Cửu