VÕ HOÀNG NAM

             Tặng Quà
 
                                            Sắp đến ngày kỷ niệm
                                              Biết mua gì tặng em?
                                              Hoa tươi mau tàn héo,
                                              Quà sang không đủ tiền.
 
                                              Biết tặng em gì nhỉ?
                                              Mình qua thời tuổi son.
                                              Tóc pha màu sương gió,
                                              Đã nửa đời vì con.
 
                                              Khi bữa cơm chưa ngon,
                                              Em nhìn anh bối rối
                                              Cảm như mình có lỗi,
                                              Nhận thiệt thòi về em.
 
                                              Một loài hoa không tên,
                                              Anh nghĩ em thích nhất
                                              Là tình yêu chân thật,
                                              Của lòng anh tặng em.
  Trở lại chuyên mục của : Võ Hoàng Nam