VÕ THẠNH VĂN
 

Đãi Nguyệt
 

Trăng tri kỷ
Trăng hồng nhan
Chờ em bao thuở chưa tàn cơn mê

 

Trăng đầu khe
Trăng cuối khe
Khói mây vĩnh thệ thê thê sương vờn

 

Trăng cuối bãi
Trăng đầu non
Lầu xưa mấy độ hoa còn ấp e

 

Đường ong dấu bướm đi về

Nguyên Tiêu vọng nguyệt.
Nguyên khê vọng tình

 

Trăng tàn (một kiếp) lung linh
Hoa tàn (bụi phấn hương tình) phôi phai

 

Ta con suối nhão miệt mài
Gieo neo ghềnh thác chưa phai đoan nguyền

 

Ta chờ em. Trăng thảo nguyên
Mai về. Bến đợi neo duyên. Sóng ngần

 

Trăng thuyền quyên.
Trăng cố nhân
Phấn rây hải phố thơm rằm hải phương

 

phù hư dật sĩ võ thạnh văn
Mùa Rằm Nguyên Tiêu, Canh Tý 2020


  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn