VÕ THẠNH VĂN


Đoạn Trường Hư Thanh


“Tân Thanh
hoà quyện Cựu Thanh
 
“Vô Thanh một thuở
Hư Thanh nghìn đời
(phds/vtv)


Khúc [041]
 
BÀI THƠ TỨ TUYỆT
KIỀU KHÓC ĐẠM NƯƠNG

 
“Vạch da cây,
vịnh bốn câu ba vần”
(ND)

 
Đoản thi (phiêu dật) tuyệt trần
Da cây (nhựa rỉ tình dâng) bút vờn
 
Lời ngọc kết. Ý vàng đông
Gởi người (mộ địa) (nỗi lòng) tri ân
 
Bốn câu. (Năm chữ). Ba vần
Dư thanh (vọng tiếng hồ cầm) mưa khuya
 
Nét mây rướm lệ đầm đìa
Nửa vầng trăng khuyết xa chia biệt trùng
 
Âm dương (cách trở) mịt mùng
Ý tuôn tụ phách. Thơ ngưng tụ thần  
 
 
Khúc [042]
 
ĐẠM NƯƠNG LINH HIỂN
THẤP THOÁNG BÓNG HỒNG

 
“Dấu giày từng bước
in rêu rành rành”
(ND)

 
Dường thơm (phảng phất) hương làn
Dường nghe (mộng triệu khinh thân) hồn về
 
Dường trong sương ẩm thê thê
Dường người đáy mộ tỉ tê xa gần
 
Nghe như giữa chốn bụi trần
Nghe như (gang tấc, bần thần) cõi mê
 
Dường như còn nặng câu thề
Dường như cõi thế cận kề người xa
 
Dường như hồn vọng ta bà
Đạm Nương (lẩn quất, vào ra) ngại ngần
 
 
Khúc [043]
 
THUÝ KIỀU CẢM ỨNG
KHẮC BÀI THƠ XƯA

 
“Gốc cây lại vạch
một bài cổ thi”
(ND)

 
Cổ thi (tiếp nối) đôi vần
Sương giăng bảng lảng. Trăng ngần mê mê
 
Tứ thơ quấn quít lối về
Hồn thơ ẩn hiện lạnh tê gót chiều
 
Âm dương (hoà quyện) đìu hiu
Dáng thơ lưu luyến tiêu điều quạnh mông
 
Hương trời. Sắc nước. Thu không
Mây (chao) đáy suối. Hoa (lồng) bóng cây
 
Câu thơ (cổ luật) đong đầy
Nỗi riêng. Ý nọ. Tình nầy. Niềm chung
 
 
 Khúc [044]
 
ĐƯỜNG VỀ CUỐI NẺO
GẶP GỠ VĂN NHÂN

 
“Phong tư,
tài mạo tuyệt vời”
 (ND)

 
Doanh châu. Nước nhược. Non bồng
Một vùng (cỏ dại trổ bông) hoa vàng
 
Nhạc thiều đưa lối văn nhân
Tiểu đồng nâng bút. Gia thần mài nghiên
 
Hài hoa (ướm bước) như nhiên
Dáng mây đáy suối. Bóng chim lưng trời
 
Dặm xa vó rải nhịp rời
Thiếp danh: Kim Trọng. Thiếp mời: Kiều Nương
 
Bạn văn nghệ. Khách văn chương
Mắt đưa. (Duyên nợ tình trường). Bâng khuâng
 
 
Khúc [045]
 
VƯƠNG QUAN, KIM TRỌNG
BẰNG HỮU ĐỒNG MÔN

 
“Với Vương Quan,
trước vẫn là đồng thân”
(ND)

 
Sân Trình. Cửa Khổng. Đồng môn
Thi thư đồng khoá. Vân bôn đồng thuyền
 
Ngày nấu sử. Đêm sôi kinh
Cửa mây chờ hội. Sân đình đợi khoa
 
Đôi dòng (sực nức) thế gia
Kim bằng bái cẩn. Kim khoa bái chầu
 
Đồng thanh (ứng). Đồng khí (cầu)
Tâm giao kết nghĩa. Tâm đầu kết thân
 
Nét mực thánh. Câu thơ thần
Chiều khơi trăng giọt. Khuya tàn sương hanh
 
 
Khúc [046]
 
KIM TRỌNG DÒNG DÕI
CON NHÀ DANH GIA

 
“Chẳng sân ngọc bội,
cũng phường kim môn”
(ND)

 
Vốn dòng đài, các, thư, khanh
Thông minh trác lạc. Tài danh lẫy lừng
 
Hài gieo sen ngát một vùng
Ngang vai bầu rượu. Chếch lưng túi đàn
 
Đề huề yên ngựa. Theo chân
Tiểu đồng. Ngọc nữ. Gia nhân. Con hầu
 
Canh tàn. Bấc lụn. Dầu hao
(Sách dồi mài miệt. Mộng trào miên man)
 
Tìm nhau hỏi sách mượn đàn
(Thi thư lễ nhạc ngổn ngang nỗi niềm)
 
 
Khúc [047]
 
THUÝ KIỀU THAO THỨC
HƯƠNG LỬA BA SINH

 
“Người đâu
gặp gỡ làm chi”
 (ND)

 
Phòng khuya (song chếch) trăng viền
Dáng Kiều mộng mị tóc huyền chảy quanh
 
Biết đâu (truy cứu) ngọn ngành
Làm sao gỡ rối tơ mành vấn vương
 
Biết đâu nhớ. Biết đâu thương
Trăm năm (ai biết mối giường) thị phi
 
Thiếp canh, cửi. Chàng kinh, thi
Biết đâu (ấm lạnh xuân thì) ngổn ngang
 
Biết đâu (e ấp) cưu mang
Biết đâu (thân phận lỡ làng) tơ duyên
 
 
Khúc [048]
 
BUỔI ĐẦU BỠ NGỠ
CHƯA RÕ MỐI MANH

 
“Trăm năm
biết có duyên gì hay không”
(ND)
 

Tình dường chung. Mộng ngỡ riêng
Sắc tài (tương ứng triền miên) nối dài
 
Kiều phận mỏng. Vân đức dày
Biết đâu (tẻ lạnh), (sum vầy) mai sau
 
Cành đưa lá cũng theo nhau
Một đền (Đồng Tước xuân lầu) giai nhân
 
Chị em (tơ tưởng) tần ngần
Duyên em tình chị đôi phần xót xa
 
Ước mơ (đầm ấm) một nhà
Tằm tang trưa, xế. Rượu trà tối, khuya
 
 
Khúc [049]
 
CƠ DUYÊN GẶP GỠ
TÂM TRẠNG THUÝ VÂN

 
“Ngổn ngang
trăm mối bên lòng” (ND)

 
Đèn dọi tường. Trăng chếch hiên
Tương tư (sóng dậy chao nghiêng) dáng người
 
Cốt tài hoa. Cách tuyệt vời
Mê mê giấc điệp. Bời bời tình xuân
 
Nến chao ngọn. Nguyệt nghiêng vầng
Thuý Vân (tơ tưởng, mơ màng) tiểu tinh
 
Ước cho chị đẹp duyên tình
Để ta (nối nhịp trung trinh) sắc cầm
 
Nhân duyên (tiền định) họa lầm
Bất ngờ. Độc đoán. Oái oăm. Oan sầu
 
 
Khúc [050]
 
TÂM TÌNH THUÝ VÂN
ĐỐI VỚI CHÀNG KIM

 
“Nên câu tuyệt diệu
ngụ trong tính tình”
(ND)

 
Cũng đành (ruột nát) lòng đau
Vôi nồng chưa đượm. Trầu cay chưa tình
 
Đêm nhớ bóng. Ngày tưởng hình
Âm thầm giấu quẩn. Im lìm giấu quanh
 
Chưa tin nhạn. Chẳng mối manh
Tâm tình lén vụng. Tơ mành rối beng
 
Từng đêm (thẹn mặt) tắt đèn
Từng khuya (thao thức nhìn trăng) khấn thầm
 
Cành đưa (lá quyện) theo chân
Pha trà. Dâng rượu. Dạo đàn. Ngắm tranh

 

  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn