VÕ THẠNH VĂN


Đoạn Trường Hư Thanh


“Tân Thanh
hoà quyện Cựu Thanh
 
“Vô Thanh một thuở
Hư Thanh nghìn đời
(phds/vtv)


Khúc [101]
 
XEM TRONG ÂU YẾM
CÓ CHIỀU LẢ LƠI
 

“Sóng tình
dường đã xiêu xiêu”
 (ND)
 
Tình mới chớm. Men mới say
Bướm gieo hương ái. Ong rây phấn tình
 
Hình ươm khói. Khói quyện hình
Xiêu xiêu sóng mắt. Xập xình nhịp tim
 
Thềm khuya (nhoà nhạt) trăng đêm
Bàn tay năm ngón vuốt mềm tơ dây
 
Năm cung (ru giấc) mộng đầy
Vai nghiêng. Tóc chảy. Má hây. Môi hồng
 
Trà thơm. Rượu ngọt. Tình nồng
Ngất. Ngây. Chao. Đảo. Phiêu. Bồng. Trầm. Hôn
 
 
Khúc [102]
 
KIỀU ĐEM LỄ NGHĨA
KHUYÊN NHỦ NGƯỜI TÌNH

 
“Đạo tòng phu
lấy chữ trinh làm đầu”
(ND)
 
Vốn dòng ngọc bội kim môn
Vì nhau. (Sen ngó đào non). Giữ gìn
 
Thiếp vì: Hiếu, hạnh, trung, trinh
Mong sao (cho vẹn tâm tình) sắt son
 
giúp nhau (tâm nguyện) đôi lòng
Tam tòng. Tứ đức. Tam cương. Ngũ thường
 
Sao cho nguyên vẹn mọi đường
Nghĩa. Ân. Trí. Tín. Cương. Thường. Dũng. Nhân
 
Thân nhi nữ. Phận hồng quần
Môn phong quyết giữ. Gia phong quyết gìn
 
 
Khúc [103]
 
THƯ NHÀ MỘT BỨC
BÀNG HOÀNG HUNG TIN

 
“Mảng tin
xiết nỗi kinh hoàng”
(ND)
 
Trời long (đất lở) vô tình
Sấm rền. (Tin dữ thình lình). Nổ rang
 
Phải chăng phận số lỡ làng
Hẩm hiu nửa kiếp. Dở dang một đời
 
Đập tràn. Băng sập. Núi dời
Đá nghiêng. Thác đổ. Trăng rơi. Sao chìm
 
Liêu Dương (từ buổi) đăng trình
Quê hương (nghìn dặm một mình) bơ vơ
 
Cư tang (thúc phụ) nào ngờ
Đài hoa mới chớm, nụ chờ mãn khai
 
 
Khúc [104]
 
KIM, KIỀU THỀ THỐT
TRƯỚC PHÚT CHIA TAY

 
“Dám xa xôi mặt
mà thưa thớt lòng”
(ND)
 
Chau mày. Bứt tóc. Cắn môi
Phút giây lâm biệt nghẹn lời nước non
 
Xa nhau đừng thớt thưa lòng
Gìn vàng (giữ ngọc trông mong) trùng phùng
 
Tiễn nhau mây rụng, sương chùng
Liêu Dương (ngàn dặm mịt mùng) giá băng
 
Nhớ nhau (nát ruột) bầm gan
Cầm tay thề thốt đá vàng trung trinh
 
Chờ nhau (ngày tháng) bôn trình
Hẹn nhau (duyên nợ ba sinh) một đời
 
 
Khúc [105]
 
PHÚT GIÂY LÂM BIỆT
NGÚT MẮT NGÀN DÂU

 
“Một lời trân trọng,
châu sa mấy hàng”
 (ND)
 
Hợp tan (bèo giạt) cuối trời
Gió lay hoa rụng. Nước dời hoa trôi
 
Mây tan. Tuyết rụng. Băng rời
Suối, khe chan chứa. Biển, khơi đầm đìa
 
Đường muôn (vạn lối) sầu chia
Trăng tàn đôi mảnh. Tình lìa đôi nơi
 
Dầm dề sông, lạch, đầm, khơi
Giăng giăng lũ lụt. Bời bời bão giông
 
Một giờ (xa cách) ba đông
Ngày từng. (Trông. Đợi. Ngóng. Mong). Từng ngày
 
 
Khúc [106]
 
GIÂY PHÚT TƯƠNG BIỆT
LẠI THỐT, LẠI THỀ

 
“Trăm năm
tạc một chữ đồng đến xương”
(ND)
 
Chưa gần gũi, sao biệt xa
Sâm thương đôi ngã. Ngân hà đôi nơi
 
Nước trôi. (Bèo giạt). Sóng nhồi
Tương phùng phút chốc. Chia phôi miên trường
 
Mưa ngâu (sùi sụt) đêm buồn
Giọt sương (tí tách lệ tuôn) tạ từ
 
Lệ ly biệt. Lệ tương tư
Suối đầm đìa ngất. Khe rười rượi đau
 
Kể từ uyên tếch giang đầu
Đá triền. Bờ thẳm. Vực sâu. Thác ghềnh
 
 
Khúc [107]
 
TRAO DUYÊN GỞI PHẬN
DÂNG NỤ MÔI ĐẦU

 
“Gìn vàng
giữ ngọc cho hay”
(ND)
 
Thẩn thờ (khép mắt) bâng khuâng
Mi cong (gió) thoảng. Trán ngần (sương) giăng
 
Mày chờ. Mắt đợi. Má dâng
Miệng cung hàm tiếu. Môi vành mãn khai
 
Gìn vàng (giữ ngọc) từ nay
Tóc mai (sợi ngắn sợi dài) nhớ thương
 
Khoá hồn (nhốt chặt) dư hương
Cắn răng ướp mặn tình ươm nụ đầu
 
Mai sau (trời đất) đổi màu
Mắt, môi, mi, má nguyên màu ban sơ
 
 
Khúc [108]
 
LỜI THỀ NON NƯỚC
ĐẦM ĐÌA MÔI NHAU

 
“Trăm năm thề chẳng
ôm cầm thuyền ai”
(ND)
 
Lời thề còn ướt môi hoa
Tiên thề (mực đọng chưa nhòa) nét xinh
 
Nầy duyên! Nầy phận! Nầy tình
Trăm năm. (Thiết. Thạch. Trung. Trinh). Phơi bày
 
Mai sau (vàng ố) bụi dày
Duyên trăm năm dẫu một ngày vẫn tươi
 
Xa xôi nghìn dặm tít vời
Bâng khuâng (một cõi đôi nơi) khóc thầm
 
Mai sau đời dẫu thăng trầm
Nghìn năm muối mặn khôn cầm lệ cay
 
 
Khúc [109]
 
KIM THỌ TANG CHÚ
ĐƯỜNG VỀ LIÊU DƯƠNG

 
“Nỗi nhà tang tóc
nỗi mình xa xôi”
(ND)
 
Liêu Dương cách trở bao ngày
Gió (đêm) lồng lộng. Nắng (ngày) chang chang
 
Thương nhau (xẻ mật) phơi gan
Thốt thề. (Giữ ngọc, gìn vàng). Trăng soi
 
Máu tươm. Lệ đổ. Tóc bời
Quan san (cách trở dặm vời) ngùi đưa
 
Tiễn người nước mắt đầm mưa
Trăm thương nghìn nhớ đã thừa đắng cay
 
Rượu nồng (chưa uống) dường say
Ngựa bon (trăng lạnh tháng ngày) lẻ loi
 
 
Khúc [110]
 
QUAN SAN NGHÌN DẶM
CÁCH TRỞ VỢI VỜI

 
“Mối sầu xẻ nửa,
bước đường chia hai”
 (ND)
 
Nhớ nhung (liễu rũ) lan còi
Hương phai đầu buổi. Phấn vơi cuối mùa
 
Mịt mù (cữ gió) tuần mưa
Kiều: Dày mộng mị. Kim: Thưa dặm vời
 
Mảnh trăng (tròn khuyết) đôi nơi
Giọng chim hải tước nhả lời từ ly
 
Chân trời góc bể ra đi
Xuân lâu niêm chốt. Xuân thì cài then
 
Xa nhau (biết mấy) tuần trăng
Ngẩn ngơ (mây trắng thẫm giăng) ngút vời. 
  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn