VÕ THẠNH VĂN

Kinh Vô Thường
Cát Bụi[161]
vì ai gió dậy phương đoài
trăng chia ải bắc - sao dời biển đông
đáy ly ngọt đắng rượu nồng
đường xưa nở rộn pháo hồng vu quy

[162]
người về thôi cứ về đi
giang tay bắt mộng xuân thì vờn bay
ta về tình trắng đôi tay
trân tàng chút mộng ngùi cay nỗi đời

[163]
cánh hồng bướm phượng gom lời
thầm thương trộm nhớ diệu vời xa trôi
từng dòng thương nhớ chơi vơi
từng trang (chữ rã mực rời) giấy thơm

[164]
nụ vàng búp ngọc vừa đơm
trên cành nhân bản lá mơn lọc lừa
yến oanh gọi gió rây mưa
đài hoa kiêm ái cũng vừa tàn theo
 
[165]
từ ngày nhánh mộng vừa gieo
bướm ong về đậu cuối đèo trông sang
áo bay ngất rợp chiều vàng
 tóc bung theo gió lỡ làng từng thu

[166]
trên yên xõa tóc niệm phù
kêu mưa - hú gió - thần tru - nguyệt rằm
sấm rền trời đất mù tăm
cát bay đá chạy dặm ngàn thâm u

[167]
võng treo gió lộng vô ưu
ru em đẫy giấc oán cừu thâm căn
dấy từ tâm thức ăn năn
hoa bâng khuâng trắng mộ phần thụy miên

[168]
phong trần - phiêu sái - như nhiên
khóe cay khuya rợp tóc huyền lẳng bay
mắt sâu (từ độ) ngủ ngày
từ thời khóc mướn thương vay chuyện người
 
[169]
sao rơi - gió dập - mây dời
tuyết sa lệ đổ ngập đồi trượng nguyên
cơ trời khứ tựu oan khiên
ba quân ngơ ngác - khuôn thiên xoay vầng

[170]
bút mây vẩy gió phê vân
uyên nhiên giây phút xuất thần tinh khôi
trùng trùng - vân vũ - điện lôi
đất trời tứ pháp luân hồi mưa sa
 
[171]
khói ru đẫy giấc giang hoài
nửa gần gang tấc - nửa xa mịt mờ
trăng nam kinh dáng bơ phờ
về soi phố lạnh vàng tờ thư xanh

[172]
rã rời mộng mị thâu canh
nồi kê chín tới ngún cành đam mê
môi nào chín đỏ bội thề
tóc nào lồng lộng chiều thê thiết dài
 
[173]
treo sinh tử giữa lòng tay
nhất như một tấm lòng chay tịnh đầy
trái đời chín rụng oằn vai
tế bào phân hoại sốt ngày lạnh đêm

[174]
từng hơi thở vẫn còn em
chợt đi chợt đến mộng thèm ái ân
 đồi thu tuyết phủ trắng ngần
dáng ai ẩn hiện từng phân da ngà

[175]
đã xảy ra - chưa xảy ra
như bèo như bọt như là chiêm bao
ngày lại ngày cứ lao xao
như mây khói tụ - như bào ảnh tan

[176]
trong tâm mọc nhánh trúc vàng
trong ta em sáng trăng bàng hoàng soi
trên cành mộng nở vì sao
sao băng đầu rẫy - mưa rào cuối nương
 
[177]
trang nghiêm cõi mộng dị thường
dáng ai phiêu hốt dạo vườn trăng xưa
tóc xanh mượt chải lượt dừa
gót quen từng dạo giàn dưa giậu cà

[178]
hài tiên gieo phấn lượt là
áo tiên bay cõi ta bà bụi vương
môi tiên thơm dạ lý hương
tay tiên chép rã vô thường thư si

[179]
trong mây mù có từ bi
trong băng tuyết có kinh thi bút thần
lệ người hóa giọt thủy ngân
trong cơn mưa đá ẩn thân tỏ tình

[180]
ngày em thề thốt băng trinh
khung trăng vĩnh thệ trụy tình chứa chan
trong mơ hoa đợi sương ngàn
trong cơn lâm lụy lệ tràn ướt ngôi

  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn