VÕ THẠNH VĂN

 

Phạm Cung & Võ Thạnh Văn

Kẻ nhắm mắt
Người nhìn trời
 
Qua khung cửa mục
Rối bời phù hư
 
Người nín khóc
Kẻ nhịn cười
 
Đảo điên nhân ảnh
Rã rời nhân tâm
  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn