VÕ THẠNH VĂN

 
"TA VÌ CÔNG NƯƠNG DÂNG CỔ KIẾM"
 
(1) Ta mài gươm vương tá
[Trao Người lễ đính hôn]
Những thước gươm huyền thoại
Nghìn năm cuộn lôi phong
 
(2) Thiên Tử Bạch Hồng kiếm
[Trừ tà, trấn yêu tinh]
Bắc thùy chém lang, sói
Đông hải trảm ngạc, kình
 
(3) Thái A, Long Tuyền kiếm
[Từ linh địa Phong Châu]
Kiếm quang hiếp Ngưu, Đẩu
Tể Tướng dụng phép mầu
 
(4) Can Tương, Mạc Du kiếm
Luyện đá quý, vàng ròng
[Cùng 300 trinh nữ]
Nguyên Nhung ửng huyết hồng
 
(5) Liếc gươm, ta phun rượu
Khuyết đá. Lạnh. Sương đông
Cho thép rờn khứ tựu
Ngời khí phách cha ông
 
(6) Dâng gươm làm sính lễ
Hiến mưu định triều cương
Lập công huân hãn mã
Tô môi hồng công nương
 
phù hư dật sĩ võ thạnh văn
9/2020 @ phù hư am.
 
Đại khái về CỔ KIẾM -- Có 5 thanh kiếm báu nổi tiếng trong văn chương, khuyết sử, điển tích Trung Nguyên... (1) THIÊN TỬ KIẾM thì có thanh BẠCH HỒNG kiếm, chủ về sự trừ tà ma, yêu quái... Thiên Tử dùng uy của thanh kiếm báu nầy mà làm cho dân giàu nước mạnh (2) TỂ TƯỚNG KIẾM có 2 thanh, Thái A kiếm và Long Tuyền Kiếm, chủ về quang minh chính đại... để thu phục nhân tâm, trừ hung bạo, diệt cường hào ác bá, trị bọn tham quan ô lại hiếp dân, bọn mọt nước nuốt dân,thành phần tham nhũng hối lộ, giành nhà cướp đất hà hiếp chà đạp dân nghèo thấp cổ bé họng... Kiếm quang của 2 thanh nầy dọi mờ sao Ngưu, sao Đẩu (3) NGUYÊN NHUNG KIẾM có 2 thanh, Can Tương và Mạc Du, sắc bén vô hạn, chém sắt như chém bùn... chủ về quyền uy trên sa trường để đoạt thành chém tướng... chống ngoại xâm, trừ nội loạn, bình định non sông, giữ gìn cương thổ... Thanh NGUYÊN NHUNG nằm trong tay các vị tướng soái điều quân...

  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn