VÕ THẠNH VĂNTrăng Cố Nhân
 
Có phải trăng mười năm trước
Vể soi tiệc rượu đêm nay
Trăng nầy, trăng xưa bội ước
Về cười thống hận men cay

Có phải trăng xưa yểu mệnh
Lụy tình treo cổ bên song
Trăng nào, trăng xưa bạc hạnh
Hận tình tự vận ven sông

Có phải trăng xưa bội bạc
Về trau chuốt giọng cuồng ngâm
Phụ tình, trăng xưa đài các
Về khoe xiêm áo xênh xang
 
Có phải trăng thề cổ độ
Về giăng tình võng truy hoan
Trăng nầy, trăng xưa dang dở
Về gieo hương sắc tân toan
 
Trăng nào, trăng xưa lơ lẳng
Về phơi hạt bụi đa tình
Lỗi hẹn, trăng xưa lãng đãng
Còn gieo duyên dáng nịch nhân
 
Kênh kiệu, trăng xưa lơi lả
Về dâng lá ngọc cánh vàng
Ngạo nghễ, trăng xưa vương giả
Khuya về xé lụa ngân vang

Lãng mạn, trăng xưa điệu hạnh
Mời người nhập hội uyên ương
Trăng nào điêu ngoa thái thậm
Về bung tóc lả nghê thường
 
Vuốt mặt đón trăng bầu bạn
Vỗ bàn cười hát nghênh ngang
Tiếp trăng, đeo gươm hào sảng
Đốt thơ pha rượu uống tràn

Tài hoa, thách trăng múa kiếm
Quan hoài, nài trăng thổi tiêu
Cảm khái, ép trăng say lịm
Mềm lòng, trăng khóc cô liêu

Trăng tao nhân, hề, thất chí
Trăng mặc khác, hề, ưu nhiên
Trăng tráng sĩ, hề, phóng khí
Trăng cố nhân, hề, miên miên

Phù hư dật sĩ
VÕ THẠNH VĂN
1985
 

 

  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn