ANH THY


Hỏi Thu
 
Nhìn khắp vuông sân lá ngập tràn
Rõ rồi cái nết buổi thu sang
Ngày qua rắc lá đầy muôn lối
Đêm đến tuông sương ngập dưới ngàn
Há chẳng ly hương ta cũng khóc
Lẽ nào mất  tổ Cuốc không than!
Hỏi Thu có luyến tình nhân thế
Sao cứ mỗi năm nhuộm lá vàng ?
  Trở lại chuyên mục của : Anh Thy