ANH THY


Lưu Luyến Chi Đây
 
Lất phất đông phong lại thổi về
Mây sầu u ám phủ sơn khê
Lá vàng luyến cội rơi hờ hững
Tuyết trắng lìa mây rải tứ bề
Tóc muối tiêu, pha màu bạc phận
Hồn phong lưu, lạc bến cung mê
Tuyết sương quê xứ từ đâu nhỉ!
Lưu luyến chi đây rớt não nề?
 
Anhthy . Atlanta 
  Trở lại chuyên mục của : Anh Thy