ANH THYLưu Luyến Chi Đây

Lất phất đông phong lại thổi về
Mây sầu u ám phủ sơn khê
Lá vàng luyến cội rơi hờ hững
Tuyết trắng lìa mây rãi bộn bề
Tóc muối tiêu pha màu phận bạc
Hồn phong lưu lạc bến cung mê
Tuyết sương quê xứ từ đâu nhỉ!
Lưu luyến chi đây rớt não nề?!
 
  Trở lại chuyên mục của : Anh Thy