ANH THY


 
Thủy Tạ Gỗ Hà Ra

Mặt nước in soi một mái nhà,
Nhớ thời Thủy tạ gỗ Hà Ra
Một chàng gộc trưởng còn đang “ế”
Ba trự hội viên chửa có “bà “
Ngày bận nồi niêu treo nguội lạnh
Đêm vui ly tách cũng say ngà
Tính liền “tiền lính” bao là đủ
Lương tháng hết rồi vỗ bụng ca.
***
Lương tháng hết rồi vỗ bụng ca,
Cuộc đời binh nghiệp nghĩ chi xa
Quân phong chẳng thẹn trai thời loạn
Cốt cách sao bì thuở bướm hoa
Xe pháo rộn ràng soi đáy nước
Xiêm y lộng lẫy nức hiên nhà
Vàng son một thuở còn đâu nữa?
Chỉ thấy nghiêng nghiêng bóng xế tà.
***
Chỉ thấy nghiêng nghiêng bóng xế tà
Thăng trầm vùi dập lắm phong ba
Người ôm hoài bão miền sương tuyết
Kẻ tạo tương lai giữa xứ nhà
Đỉnh lộc trời bang ngôi Nội ngoại
Công danh nước cuốn chuyện Sơn hà
Bốn lăm năm ngỡ như dài lắm (45)
Thắm thoát nghe chừng gió thoảng qua ./.


Nhớ lại căn Thủy Tạ Gỗ Hà Ra NhaTrang
Cách đây 45 năm (1967-2012)
 
  Trở lại chuyên mục của : Anh Thy