BỬU TÙNG

 
Chúc Mừng Giáng Sinh 2018
 
Chuẩn bị lòng thành đón Giáng Sinh
Ngồi ôn kỷ niệm chép tâm tình
Thơ trao bạn hữu lời thương mến
Thiệp gởi thi đàn cánh đẹp xinh
Nguyện chúc niềm vui người mỹ mãn
Cầu xin cuộc sống kẻ an bình
Chung tay nắm chặt hồn non nước
Chống nạn xâm lăng đã lộ hình 
 
21/12/2018

 
  Trở lại chuyên mục của : Bửu Tùng