BỬU TÙNG

 

Chúc Xuân Mậu Tuất

Giao thừa sắp điểm chúc bà con
Đón Tết nghèo sang chén lộc tròn
Rượu ấm ly nâng mừng nội ngoại
Tim nồng góc giữ nhớ nguồn non
Gà lui ấp ủ lòng trung nghĩa
Chó đến vun bồi dạ sắt son
Mậu Tuất trồng thêm mầm hạnh phúc
Bờ gia chớ để nước trôi mòn

15/2/2018


  Trở lại chuyên mục của : Bửu Tùng