LÊ BỬU TÙNG
 
Đẹp Những Bàn Tay
Mưa làm phố thị biến thành sông
Đẹp những bàn tay gắng cõng bồng
Lội cứu ai gào trong gió bão   
Đi tìm kẻ kẹt giữa trời giông
Tình yêu bảo chị xoa tang tóc
Trách nhiệm mời anh giúp cộng đồng
Xứng bậc an dân phò đất nước  
Muôn người thoát nạn nhớ hoài công
30/08/20
Đến hôm nay đã có 20 người thiệt mạng vì cơn bão Harvey ở tiểu bang Texas (Hoa Kỳ).
Thiệt hại về tài sản ước tính lên đến 160 tỷ đô la (Trích ghi chú của tác giả) 

  Trở lại chuyên mục của : Bửu Tùng