BỬU TÙNG


Dự Lễ Đầu Xuân

Xuân về, dự lễ khấn nguồn ơn
Thánh nhạc dìu tâm giữa tiếng đờn
Mắt quyện làn hương tìm xứ sở
Hồn hòa ngọn nến dõi giang sơn
Đường kia chẳng vắng lời than thở
Góc nọ nào thưa dáng tủi hờn
Chúa hỡi đàn chiên hoài lạc bước
Xin miền đất hứa sớm gần hơn

Mồng hai Tết Đinh Dậu

Tết Quang Trung

(Tưởng nhớ chiến thắng giặc Tàu xâm lược năm Kỷ Dậu 1789)

Xuân buồn chạnh nhớ Tết Quang Trung
Áo vải thay phiên võng điệp trùng 
Chiến tượng xông thành chân dũng mãnh
Thần công nã đạn tiếng uy hùng
Vua quan hiệp kế ngời mưu lược  
Tướng sĩ đồng lòng vững kiếm cung
Lũ phản ôm giò tên cắt nhịp
Sông Hồng máu nhục chảy hòa chung 

1/2/2017
  Trở lại chuyên mục của : Bửu Tùng