BỬU TÙNG
 
 

Khấn Xin Trời

(Xin cùng góp lời cầu nguyện cho nước Úc mau thoát cơn hỏa hoạn kinh hồn.)

 

Nước Úc trầm mình giữa biển khơi,

Từng cơn sóng lửa cuốn tơi bời

Người lo hoả ngục bừng muôn lối 

Thú sợ thiên đàng lặn khắp nơi

Xót cảnh âu sầu chia bớt nỗi 

Thương ai khốn đốn nguyện chung lời

Trời cao sớm cứu đàn con khổ

Trút xuống mưa tuôn mát dịu đời.

 

5/1/2020

 
 
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Bửu Tùng