BỬU TÙNG 
Kính Chúc Xuân Kỷ Hợi
 
Kính chúc thành viên các diễn đàn
Năm nhiều sức khỏe phúc Trời ban
Người nơi đất khách còn trong dạ
Kẻ ở quê nhà được lớn gan
Chẳng ngại nêu gương lòng ái quốc 
Không nề vạch mặt chước tà gian
Chung tay chống lại thù phương Bắc
Giữ nước non mình khỏi nát tan.
 
1/2/2019
  Trở lại chuyên mục của : Bửu Tùng