BỬU TÙNG


Lạc Cánh Thu Vàng
(Cảm tác từ một câu thơ trên Facebook)


Lữ khách âm thầm đếm giọt ngâu
Mành trăng nhạt bóng rượu nghiêng bầu
Mưa dần dẫn nhớ chìm canh thẳm
Gió chợt lay hồn tỉnh khắc sâu
Trông cố quốc bềnh bồng mây rướm lệ
"Gọi ngàn xa thấp thoáng mộng rưng sầu"*
Mềm sân lá rụng chiều xưa vắng
Để cánh Thu vàng lạc bấy lâu!* Thơ CaDao
  Trở lại chuyên mục của : Bửu Tùng