BỬU TÙNG


Mừng Con Chào Đời

Trẻ khóc chào đời cất tiếng vang
Vừa nghe hạnh phúc chảy đôi hàng
Cha nhìn cánh mũi dài xinh xắn
Mẹ ngắm bờ môi thắm dịu dàng
Chín tháng nuôi thai đầy nghĩa dưỡng 
Mười ngày chuyển dạ trĩu tình mang
Vuông tròn mẫu tử niềm vui hát
Cảm tạ Trời cao tặng đóa vàng

29/3/2017
  Trở lại chuyên mục của : Bửu Tùng