BỬU TÙNG

 

Tiễn Biệt Danh Hài Văn Chung
 

Tiễn biệt danh hài kép cải lương
Về nơi lạc cảnh chốn thiên đường
Nông thôn lớn nhỏ người hâm mộ
Phố thị sang hèn kẻ mến thương
Khiếu diễn tài hoa đời mãi nhớ
Duyên cười độc đáo tiếng hoài vương
Văn Chung, cổ thụ nền sân khấu 
Bảy chục năm dài tỏa ngát hương

24/1/2018


  Trở lại chuyên mục của : Bửu Tùng