BỬU TÙNG

 Xuân Về
 (Họa: Đêm Vô Ưu/ Ca Dao)

Bửu Tùng


Hớn hở Hằng Nga khoác áo vàng,
Viền hồng ánh ngọc tỏa trần gian
Thiên nhiên tỉnh dậy mùa băng giá
Vạn vật hồi sinh cảnh địa đàng
Róc rách tình yêu hòa suối chảy 
Nồng nàn hạnh phúc kết hoa loang
Chim bừng cánh vỗ đầy muôn hướng
Cưỡi nắng Xuân cười rực rỡ sang. 
BT.
18/12/2016

Chúc Xuân

Xuân về thấm mực chúc bình an
Sức khoẻ niềm vui phúc ngập tràn
Ước kẻ đơn côi tình thắm đượm
Mong ai tẻ lạnh dạ nồng nàn
Màn đêm bất hạnh dần trôi khuất 
Ánh sáng tươi hồng sẽ tỏa lan
Mẹ tựa thềm mai cười dưới nắng
Em ngồi tập đọc tiếng giòn ran
  Trở lại chuyên mục của : Bửu Tùng