CA DAO


Chợt Nghe Vai Mỏi
(bát láy)

Bên thềm lặng lẽ ngắm mưa ngâu
Đổ nét hư hao xuống vạc sầu
Chuếnh choáng men thu vàng nét đậm
Mơ màng bóng khách  khuất thung sâu
Liễu gầy côi cút thân mùa lỗi
Nhánh rũ đong đưa lá nguyệt nhàu
Chênh phiến đàn xưa khe khẽ mộng
Cung tthầm quạnh quẽ lắng về đâu?


 
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao