CA DAO
(Viết về Huyền Trân Công Chúa)


Cung Ai 

Thiên hương sao phải lỗi duyên tình, 
Chịu phận sầu ly, uổng kiếp sinh? 
Nghĩa nước, ơn cha nào dám phụ 
Lòng chàng, ý thiếp lẽ đâu khinh 
Duyên xe Chiêm quốc đời không trọn
Phận gởi Nam lang mộng chẳng thành
Một thoáng ba đào tan nát ngọc   
U trầm tiếng nấc nghẹn trời xanh!

 
Một Thiên Bạc Phận 

Nhớ nước trùng trùng thăm thẳm dặm 
Ngàn sau gối lệ đêm còn đẫm! 
Mơ hồ cửa khuyết khúc đàn ngân 
Tơi tả thuyền nan cơn sóng đắm 
Nghĩa cả nặng lòng bồ liễu mang 
Tình riêng tủi phận tang thương nhấm 
Cung son, lầu ngọc chi Đồ Bàn 
Một kiếp hồng nhan sầu thấm đậm!


 
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao