CA DAO

Dấu Nghìn Trùng 
 

Thu trải hương nồng gọi nắng lên,
Bến mơ lỗi hẹn, bến mơ quên
Tình sầu, tình lỡ, tình gieo lạnh
Mộng khuất, mộng hờn, mộng rẽ êm
Ngóng nhạn, nhạn xa, mờ bóng thỏ
Vọng người, người vắng, lặng tâm thiền
Cúc xưa sỏi đá giăng tơ nhện
Giấu cả phương đài xuống tịch nhiên.


Biệt Khúc

Cách biệt nghìn trùng để ngẩn ngơ,
Huyền trăng mặc khải níu hồn thơ
Gầy nhom mộng, cạn cùng mong ngóng
Mốc thếch đêm, khô với đợi chờ
Mảnh nguyệt lung linh, kìa nguyệt ảo
Dáng người thấp thoáng, chỉ người mơ
Cung trầm khuyết nốt buồn rây hạt
Gõ phím ngân nga với bóng mờ.


 
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao