CA DAO


Góc Hương Nồng
                    
Tí tách giọt vàng đẫm lối mơ,
Nguyệt Cầm1 quán nhỏ ngọt cung tơ
Bên hiên lá mượt tròn câu hát
Trước ngõ hoa thơm thắm nhạc chờ
Hạnh ngộ bến xuân -xuân biếc lộc
Tao phùng ngày hạ -hạ nồng thơ
Hữu duyên thi tứ cùng hòa điệu
Vuốt phím vui ca rộn bến bờ.

----------------------------------------
Tên quán Cà phê của nhà thơ Nam Kha. BBT.
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao