CA DAO


Lặng Lẽ
(Tặng Chị Cả)
 

Bến trơ, thuyền đã rẽ duyên ai,
Khuất sướt bờ vui biếng lược cài
Đáy vực sầu rơi ngày héo hắt
Bước đời oằn xót mộng phôi phai
Thẫn thờ sóng lẻ mòn rêu đá
Da diết xuân đơn lạnh gót hài
Đành nhặt lời thương trong lá mục
Buộc hồn chạm khói với sương mai!

  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao