CA DAO 


Lối Nhỏ Thu Về

Sương gieo đẫm lá giấc thu vàng,
Lối Ngọ hanh sầu gọi nắng sang
Khe khẽ chạm, chuồn kim vẫy cánh
Lửng lờ đưa, tóc gió tung ngàn
Một mình một ngõ đơn côi bước
Một bóng một đèn quạnh quẽ đan
Đau nỗi xa quê, thương phận mỏng
Tình ơi dang dở! Mộng xuân tàn!

Nghịch Trăng

Trăng nẩy hạt tròn rắc xuống sân
Bìa đêm đẫm ướt ánh trăng ngần
Người đem trăng khuyết treo ngang núi
Kẻ đẩy trăng mơ phủ giữa trần
Vẩy nhẹ dây câu - câu bóng nguyệt
Đưa xuôi guồng dệt - dệt sông ngân
Bờ trăng mắc cạn hồn hoa rũ
Góc nhỏ trăng tà lạc bước chân.
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao