CA DAO

Nỗi Lòng

 
                    Trăng ứa tơ sầu, trăng với ta!
                    Đài hoa sương đọng  buốt canh tà
                    Cung trầm ý nhớ chùng đêm vắng
                    Phím vút  lời thương vọng nẻo xa
                    Vò võ hiên lòng theo tháng đợi
                    Mịt mù bóng nhạn với ngày xa
                    Chuông đâu gọi thức cơn trầm mặc
                    Trăng ứa tơ sầu, trăng với ta!
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao