CA DAO


Ới Ông Xanh, Bà Vàng


hử! Trời xa, Đất lại gần,
Gọi Trời không thấu, Đất vang rân!
Xa Trời, Trời ngự mô trên trốc
Gần Đất, Đất bày sát dưới chân
Xa nhể, xa vời chi một niệm
Gần kìa, gần xủn biết bao tầng!
Gần -xa, cao- thấp tương và đối
À hả! Trời xa, Đất lại gần!


 
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao