CA DAO
 

Rối Bước Mùa Xuân

 

! Tết! Có buồn xót lắm đâu!
Ngày đi đêm đến lạ chi nào?
Vười ai nụ thắm hoa đua nở
Phố nọ người xinh nón nhẹ chao
Có phải bóng chiều làm bối rối
Hay là sắc nguyệt khiến hanh hao?
Thời gian nhẹ gót đan trên tóc
Xuân đến gọi về những khát khao.

 


  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao