CA DAO


 
Tha Thiết Màu Hoa 
 
Hờ hững Lục Bình* dạt mé sông,
Hoa Sim mùa nhớ khép hiên lòng
Bâng khuâng Thạch Thảo cành nghiêng nhẹ
Da diết Ti-Gôn cánh phớt hồng
Muống Biển thõng tay buồn bến cát
Phù Dung rớt lệ xót loan phòng
Một mình nhặt cánh hoa Diên Dĩ
Mắc Cỡ giấc tàn lạnh phiến đông.

 
*Chữ in đậm là tên các loài hoa mang sắc tím

 
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao