CA DAO
 
 
 
 
Vô Ưu
 
Tay ai khéo kết chuỗi tơ vàng, 
Thả xuống vui cùng với thế gian 
Thất Nữ lung linh soi hạ giới 
Song Ngư rực rỡ tỏa thiên đàng 
Ung dung một cõi trăng treo lộng 
Lặng lẽ đôi bờ sóng gợn loang 
Mặc kẻ công hầu khanh tướng mộng 
Yên bình cánh gió vọng mùa sang.
 
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao