CA DAO

Vọng Miền Xa

Ngõ vắng quạnh sầu giọt nắng rơi
Vàng xưa rót nhẹ đọng lưng trời
Tìm hương cúc tỏa thơm vườn thắm
Chỉ thạch sùng trầm tiếc mộng trôi
Liễu rũ trở đau ngơ ngác bóng
Sẻ nâu khuất sướt nỉ non lời
Đành thôi lấy nhớ tròn xoe nụ
Kết búi theo chiều thả gió chơi!
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao