CA DAO

 

Xuất Tái Khúc
(Chiêu Quân mộng)

 

Réo rắt hồ cầm gửi lại ai,
Ải quan nhạn lạc trắng thương đài
Bốn dây rỉ máu lời ly biệt
Chín khúc tuôn dòng nỗi đắng cay
Thút thít trăng khuya sầu liễu rũ
Mơ màng vách quế giấc xuân lay
Quân vương có thấu cho lòng thiếp
Trở giấc thiền vu, mộng tưởng ngài!?


  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao