CAO HOÀNG TRẦM


 
Mũi Kê Gà
 
Cao vút từng xanh trải tháng ngày
Thời gian rêu phủ thoáng mây bay
Kê Gà trăm bậc tình lưu luyến
Đồi sứ bao trùm gió lắt lay
Tơ liễu nghiêng chiều hương nhẹ thoảng
Khói sương ru khúc nhạc huyền say
Đèn soi đêm thức thuyền buông lưới
Sóng vỗ ngàn năm đẹp chốn này   


  Trở lại chuyên mục của : Cao Hoàng Trầm