THÍNH VŨ
Nguyễn Trãi

1.Nguyên tác:

聽雨
 
       2. Phiên âm Hán Việt:

Tịch mịch u trai lý,
             Chung tiêu thính vũ thanh.
            Tiêu hao kinh khách chẩm!
       Điểm trích sổ tàn canh.
         Cách trúc xao song mật,
                 Hoà chung nhập mộng thanh.
   Ngâm dư hồn bất mị,
          Đoạn tục đáo thiên minh.
 
3.Dịch xuôi:
 
   Trong phòng tối tăm tịch mịch
 Suốt đêm nghe tiếng mưa rơi
    Khiến gối khách giao động nhẹ
 Giọt nước điểm mấy canh tàn
                            Cành trúc bên ngoài khua vào cửa sổ đóng kín
                  Tiếng chuông đi vào giấc mơ nhẹ nhàng
                     Ngâm thơ rồi nhưng vẫn không ngủ được
                                   Chập chờn mãi đến lúc sáng trời. (Nguồn Internet)
 
             4. Dịch thơ :

Nghe Mưa
 
Điềm Ca
 
Phòng văn lặng ngắt tối tăm
Quạnh hiu suốt cả đêm nằm nghe mưa
Giọt nhầm gối khách lưa thưa
Giọt rơi tí tách tiếng đưa canh tàn
Trúc sang gõ cửa nhẹ nhàng
Tiếng chuông vào giấc mơ màng ghé thăm
Ngâm xong hồn cứ lầm bầm
Đứt, liền tới lúc mưa câm sáng trời.
Ninh Hòa – 06.2015 
  Trở lại chuyên mục của : Điềm Ca