HÀN SĨ NGUYÊN


 
Thơ XUÂN
 

Xông Đất Bích La Thôn

 

CÒN GA khơi lửa Tết CON GÀ

BA LÍT Gò Đen tụ BÍCH LA

THÁI ĐỨC tặng ông, ông THỨC… TƯỚI

HOA CÀ cho mụ, mụ HÒA CA

ĐỊNH BÀI tẩu mã, về BÌNH ĐẠI

QUÀ HIẾN tranh tiên, mộng KIẾN HÒA

TÁM CỰA không thời đành CỨA TẠM

BÀ KINH ông hãi khúc BÌNH CA

27/1/2017

-30 Tết Đinh Dậu-

oOo 

 

Hết Vốn Khó Bung

 

MÙNG BA hết vốn khó MÀ BUNG

CẦM TÚNG bao phen lệnh CẤM TÙNG

DỊ BIỆT non tay đành BỊ DIỆT

SONG TRÙNG lão thủ chịu CHUNG SÒNG

KỴ DIỀU chót vót non KỲ DIỆU

TÀ BÓNG nghiêng nghiêng ngọn BÁ TÒNG

GIÓ ĐẨY gió đưa manh GIẤY ĐỎ

ĐẦU SÔNG ai hát khúc SẦU ĐÔNG

30/1/2017

-Mùng 3 Tết-

 

Ghi chú

 

-CẦM TÚNG: Bắt, thả (Khổng Minh THẤT CẦM THẤT TÚNG Mạnh Hoạch)

-CẤM TÙNG: cấm không cho đi theo...

-DỊ BIỆT: người có nhiêu điểm khác biệt với những người khác

-SONG TRÙNG: kẻ có 2 nhân cách đối lập cùng tồn tại đồng thời trong một bản thể (Dostoievski có viết quyển KẺ SONG TRÙNG)

-CHUNG SÒNG: cùng chơi cờ bạc trong một sòng bài

-KỴ DIỀU: cỡi diều, cỡi con diều giấy bay lên


  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên