HIẾU TƯ


Dạ Cầm


Cung thương tha thiết vọng phương nào
Réo rắt dạ cầm gợi xuyến xao
Thấm mát đêm sương giăng ước hẹn
Khơi nồng lửa hạ dậy dâng trào
Chồi non hơ hớ xanh màu trúc
Nụ mẩy hây hây thắm sắc đào
Giai điệu tao phùng say nắng ấm
Lung linh huyền diệu rạng ngời sao
  Trở lại chuyên mục của : Hiếu Tư