HIẾU TƯ
 

Trăng Tịnh Ngộ

Đêm trong tĩnh lặng đắm trăng ngà
Thắp sáng khung trời ánh bạc sa
Khẽ gió mát ru hồn chú cuội
Thanh ao tinh gội bóng Hằng Nga
Đường trần ô trọc không như thế
Cảnh giới thanh tao đúng vậy là
Những kẻ bon chen sao biết được
Tư lương cảm ngộ một mình ta.
 
  Trở lại chuyên mục của : Hiếu Tư