HIẾU TƯ

 
Vịnh Dáng Tre

 
             Uy phong thanh nhã vẫy mùa xuân,
      Kẽo kẹt trưa hè níu bước chân
                  Che nắng hanh hao nghiêng rợp bóng
 Xòe cành ẻo lả phủ đầy sân
              Tuyết sương nuôi nấng xanh tươi lá
        Bão tố trui rèn  cứng chắc thân
                    Đốt thẳng, ruột không, vươn thẳng tắp
            Giữa trời phơ phất bóng phù vân.


 
Gọi Lòng


          Lưu lại lòng nhau một chút tình,
                Không phân giàu, khó với hèn, vinh
               Thà nghèo, muối nọ chia cùng bạn
              Hơn có, đường kia lủm một mình 
             Thế sự thăng trầm hồn buốt đắng
                        Nẻo đời nghiêng lệch gánh chông chênh
                 Xứng danh, đáng mặt cùng nhân thế
           Lưu lại lòng nhau một chút tình. 
  Trở lại chuyên mục của : Hiếu Tư