KIM HOA


Chén Rượu Ân Tình
 

Chén rượu ân tình nhạt thếch môi
Lời xưa hẹn ước đã phai rồi
Vời trông ngõ vắng bờ vai quạnh
Lặng ngắm phòng đơn giọt mắt côi
Đắm giữa men cay niềm cách trở
Chìm trong vị đắng nỗi xa rời
Thâu canh thổn thức đêm hoang tịch
Lạc bước song hành bến lẻ đôi

29/12/19

Chìm Trong Tĩnh Lặng
 

Vọng tiếng đàn ai giữa tiết đông?
Bổng trầm cung bậc sắt se lòng
Tay nâng cánh mộng nghiêng triền nhớ
Mắt dõi phương chờ quạnh lối mong
Màu áo năm xưa còn có thắm?
Nét môi ngày cũ đã thôi hồng!
Chìm trong tỉnh lặng đêm thao thức
Cạn chén thời gian khắc khoải trông 

  Trở lại chuyên mục của : Kim Hoa