KIM HOA

 

Xuân
 

Em lại về rồi có phải không?
Xôn xao nụ biếc dậy hương lòng
Bên thềm gió gọi trang đời mở
Trước ngõ hoa cười vạt nắng hong
Rộn tiếng tình say tràn nhựa sống
Khơi nguồn bến lạ ngát men nồng
Tung tăng én lượn - mai khoe sắc
Vui bước chân người giữa phố đông

27/1/2020


Nghe Xuân
 

Mùa lại sang xuân ...! Bạn có hay?
Áo hoa duyên trải tỏa hương đầy
Chừng nghe mắt biếc vương màu nhớ
Đã thấy môi hồng ngấm vị cay
Xót cánh chim bay về xứ lạ
Thương cành mộng gửi ở phương này
Lâng lâng nhẹ bước theo dòng chảy
Đếm nhịp thời gian dạ đắm say. 

  Trở lại chuyên mục của : Kim Hoa