HOÀI THU


Đêm Đông Trở Gió

Đêm đông trở gió hồn đau buốt,
Cảnh sắc thay màu dạ tái tê
Khuất ánh tà dương chim ủ rũ 
Che vầng nguyệt bạch bóng lê thê
Không gian dịu vợi mờ sương phủ
Lữ khách ưu tư ngại lối về
Bến cũ còn đâu - bờ cách biệt
Thuyền xưa vọng mãi khúc đam mê.
  Trở lại chuyên mục của : Hoài Thu